main_page
Adatvédelmi politika


A Billbarter Hungaria Zrt., a billbarter.com üzleti weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:
Billbarter Hungaria Zrt. (a továbbiakban: "Billbarter" vagy "Szolgáltató")

2. Az adatkezelő címe:
Székhely: 1205 Budapest., Kossuth L. u. 142/B.
Levelezési cím és telephely: 9027 Győr, Tompa u. 1. 

3. Adatkezelési nyilvántartás azonosítója:40322

4. Elérhetőség:

info@billbarter.com

5. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, ország, város, közterület neve, házszám, telefonszám, nem, születési dátum és e-mail cím (ezek az adatok nem hozzáférhetőek kizárólag az adatkezelő fér hozzá)

B. A felhasználó döntése alapján saját profilkép feltöltése

C. Az Billbarter-szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Billbarter a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. (ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá).

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. cégprofil létrehozása, cégellenőrzés), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

B. A Billbarter-szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a Billbarter oldalnak. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Billbarter törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor az Általános Üzletviteli Szabályzatban biztosított módon az Billbarter a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
A szolgáltató az Általános Üzletviteli Szabályzatban meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Billbarter-szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

10. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a delete@billbarter.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

11. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az 1A Hosting Kft. szervertermében telepített, dedikált szervereken tároljuk.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Billbarter fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@billbarter.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét. További kérdéssel, illetve észrevételeivel info@billbarter.com-mail címen fordulhat a BBHZRT-hez.


Elfogadóhely keresés

Megosztás

© 2019 Billbarter Hungaria Trade Kft.