main_page
Utalvány kibocsátási szabályzat


Barterváltó Utalvány

“Szabályzat az Utalvány kibocsátásáról”

 

  1. Fogalmi meghatározások

   1.1. Barterváltó utalvány (“utalvány”): a jelen szabályzatnak megfelelő módon nyomtatás útján előállított, sorszámozott, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.

   1.2. Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a Billbarter Hungaria Trade Kft.-nél az utalvány felhasználásával árut vásárolhat vagy szolgáltatást vehet igénybe.

   1.3. Beváltás határideje: az az időpont, ameddig az utalványt tulajdonosa felhasználhatja.

   1.4. Kibocsátó: Billbarter Hungaria Trade Kft.(9027 Győr, Tompa u.1.; Cg.:08-09-025520)

   1.5. Vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki az utalvány tulajdonosa.

  2. A Szabályzat célja

   2.1. A jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza az utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

   2.2. Területi hatály:Magyarország területe.

   2.3. A Szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.

   2.4. A Szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A Szabályzat módosítása attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó az internetes oldalán közzétette.

  3. Az utalvány

   3.1. Az utalványt a kibocsátó bocsátja ki.

   3.2. Az utalvány nyomtatott úton előállított, sorszámozott okirat.

   3.3. Az utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

    3.3.1. A kibocsátó neve,

    3.3.2. Az “utalvány” megnevezés,

    3.3.3. A kibocsátási érték (számmal és betűvel),

    3.3.4. Az utalvány sorszáma,

    3.3.5. A kibocsátó cégszerű aláírása,

    3.3.6. A kibocsátás dátuma,

    3.3.7. A beváltás határideje,

    3.3.8. Billbarter logo, dombornyomással

   3.4. Az utalványt a kibocsátó, az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 100.000.-Ft-os, 500.000.-Ft-os, 1.000.000.-Ft-os, 2.500.000.-Ft-os, 5.000.000.-Ft-os, és 10.000.000.-Ft-os kibocsátási értékben.

   3.5. Az utalvány beváltási határidejét minden utalvány tartalmazza.

   3.6. Érvényes utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Amennyiben vásárló utalványa megsérül, abban az esetben azt a kibocsátó sérülésmentes példányra cseréli.

   3.7. Sérült vagy hiányos utalvány, utalványként nem használható fel.

   3.8. Kibocsátó a birtokában lévő utalványt bármikor megsemmisítheti.

   3.9. Az utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel készpénzre a kibocsátónál vissza nem váltható.

   3.10. Az utalvány hamisítása bűncselekmény.

  4. Az utalványok használata

   4.1. Az utalvány megvásárlása

    4.1.1. Az utalvány a kibocsátótól vásárolható meg a Billbarter Hungaria Trade Kft. 9027 Győr, Tompa u.1. székhelyén munkanapokon 9:00-16:00 között.

    4.1.2. Az utalvány ára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

    4.1.3. Az utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.

    4.1.4. Az utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos jelen szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

    4.1.5. Az utalvány elvesztése, megsemmisülése, csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére nem jogosít.

   4.2. Az utalvány felhasználása

    4.2.1. Az utalványt bárkire szabadon átruházható, aki az utalvány megvásárlására jogosult lenne.

    4.2.2. Az utalvány tulajdonosa jogosult a Billbarter Hungaria Trade Kft.-nél árut vásárolni illetve szolgáltatást igénybe venni. Az utalvány felhasználására megvásárlás esetén az utalványon feltűntetett beváltási határidőig van lehetőség. Az utalvány értékéből készpénz vissza nem adható, az utalvány teljes értékét le kell vásárolni.

    4.2.3. Az utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van.

    4.2.4. Az utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló a Billbarter Hungaria Trade Kft.-nek átadja.

    4.2.5. Az áruvásárlás vagy szolgáltatás igénybevételére egyben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére.

    4.2.6. Az utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

    4.2.7. Az utalvány a beváltási határidőt követően nem használható fel, annak tulajdonosa hosszabításra illetve vételár visszatérítésre nem jogosult.

  5. A közlemények közzététele

   5.1. A kibocsátó a jelen Szabályzatot, annak módosítását, valamint az utalványokkal összefüggő információkat a http://trade.billbarter.com/utalvany weblapján köteles közzétenni.

Kelt, Győr 2014.03.01.

Billbarter Hungaria Trade Kft.
kibocsátó


Elfogadóhely keresés

Megosztás

© 2019 Billbarter Hungaria Trade Kft.